.

    Магистрални чаеви

    Магистралните чаеви се производи кои се подготвуваат по специфични барања на пациентите, за одредена индикација или потреба.

    Во оваа група се наоѓаат неколку производи кои произлегуваат од фреквентното побарување за истите, од страна на поголем број пациенти.

    Тие се дизајнирани врз база на традиционалните и фитотерапевтски сознанија за употреба на специфични лековити билки и слично како и медицинските чаеви, покриваат индикации кои мошне често се причина за заболувања.

    ИЗБОР НА Магистрални чаеви