Гинко

    Гинкото е единствениот преостанат претставник од својата фамилија Ginkgoaceae. Оваа фамилија на предисториски дрвја некогаш вклучувала повеќе видови и растела во изобилство, со највисока биодиверизибилност, во период од 140 до 98 милиони години наназад. Билката исчезнала од фосилниотзапис од западниот дел на Северна Америка пред 24 до 7 милиони години. Денес природно расте во Кина. 

    Долго време се мислело дека гинкото се култивира само, но откриени се неколку примероци во дивината. Скептиците велат дека овие диворастечки единки се остатоци од насади на будистички монаси, кои го претпочитале како орнаментална култура околу храмовите.  Генеричкото име на билката Gingko потекнува од јапонскиот изговор на кинеското име на билката Yin-kuo, што во превод значи „сребрена кајсија“. Латинскиот назив на видот Bilobaдоаѓа од обликот на листовите поделени на два лобуса.

    • Upton, Roy. American Herbal Pharmacopeia and therapeutic compendium: Ginkgo leaf, 2003.